دستگاه بسته بندی هیت شرینک

 • تونل انقباض حرارتی Kd-600، دستگاه بسته بندی هیت شرینک فیلم POF

  تونل انقباض حرارتی Kd-600، دستگاه بسته بندی هیت شرینک فیلم POF

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • لفاف شرینک داغ چای شیر اتوماتیک

  لفاف شرینک داغ چای شیر اتوماتیک

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک (3 موتور سروو)تصویر محصول: دامنه کاربرد: مناسب برای بسته بندی بسته بندی های چندتایی محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و .... این دستگاه کاربرد وسیعی دارد. و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملیات ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم و برش داد، هوا را تنظیم غیر ضروری ...
 • دستگاه بسته بندی خودکار نودل فوری سبزیجات با سرعت بالا

  دستگاه بسته بندی خودکار نودل فوری سبزیجات با سرعت بالا

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • بطری شامپو اتوماتیک، راویولی، Yakult، دستگاه بسته بندی هیت شرینک نودل

  بطری شامپو اتوماتیک، راویولی، Yakult، دستگاه بسته بندی هیت شرینک نودل

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • دستگاه بسته بندی هیت شینک تمام اتوماتیک با سرعت بالا برای خمیر دندان، لوازم آرایشی، سوئیچ

  دستگاه بسته بندی هیت شینک تمام اتوماتیک با سرعت بالا برای خمیر دندان، لوازم آرایشی، سوئیچ

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • دستگاه بسته بندی مواد غذایی صنعتی اسنک دستگاه بسته بندی نوار شکلات

  دستگاه بسته بندی مواد غذایی صنعتی اسنک دستگاه بسته بندی نوار شکلات

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم و برش داد، غیر ضروری ...
 • قیمت دستگاه بسته بندی سیگار فیلم POF اتوماتیک

  قیمت دستگاه بسته بندی سیگار فیلم POF اتوماتیک

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • دستگاه بسته بندی گرم برای بطری نوشیدنی

  دستگاه بسته بندی گرم برای بطری نوشیدنی

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • دستگاه بسته بندی اتوماتیک آب معدنی شرینک

  دستگاه بسته بندی اتوماتیک آب معدنی شرینک

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • دستگاه بسته بندی لفاف بسته بندی سینی مقوایی بطری پلاستیکی شیشه ای آب آب اتوماتیک با آستین بسته بندی فیلم Poe

  دستگاه بسته بندی لفاف بسته بندی سینی مقوایی بطری پلاستیکی شیشه ای آب آب اتوماتیک با آستین بسته بندی فیلم Poe

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
 • دستگاه بسته بندی هیت شرینک فیلم پو اتوماتیک

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک فیلم پو اتوماتیک

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک (سیستم کنترل 3 سروو موتور) تصویر محصول: دامنه کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و ... این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم و برش داد، ...
 • دستگاه بسته بندی حرارتی تمام اتوماتیک برای باتری، آبجو، نودل فنجانی

  دستگاه بسته بندی حرارتی تمام اتوماتیک برای باتری، آبجو، نودل فنجانی

  دستگاه بسته بندی هیت شرینک اتوماتیک ( 3 سیستم کنترل موتور سروو )تصویر محصول: محدوده کاربرد: مناسب برای بسته بندی چند بسته محصولات بسته بندی جداگانه مانند کیک برفی، پای تخم مرغ، نان فرانسوی و بیسکویت و غیره. این دستگاه دارای استفاده گسترده و می تواند محصولات را به سرعت با تنظیم ساده و غیره تغییر دهد. ویژگی ها: 1. ساختار فشرده، عملکرد پایدار و عملکرد ساده.2. اولین نسل سوم کنترل سه سروو موتور، کیسه را می توان تنظیم کرد و ...
12بعدی >>> صفحه 1/2