دستگاه پرس قرص روتاری

 • دستگاه پرس تبلت کاپتاگون خودکار، دستگاه پرس خودکار قرص

  دستگاه پرس تبلت کاپتاگون خودکار، دستگاه پرس خودکار قرص

  دستگاه پرس تبلت ZP29F در مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. اجاق گاز ...
 • دستگاه پرس قرص نمک دوار اتوماتیک

  دستگاه پرس قرص نمک دوار اتوماتیک

  دستگاه پرس تبلت ZP29F مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. کلی ...
 • دستگاه پرس قرص جوشان

  دستگاه پرس قرص جوشان

  دستگاه پرس قرص جوشان در مقایسه با رقیب من نمونه ها: استفاده از این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سال ها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی های 1.Th...
 • دستگاه پرسرعت چرخشی دارویی/غذایی سوپ مرغ مکعبی قرص/قرص/نمک پرس

  دستگاه پرسرعت چرخشی دارویی/غذایی سوپ مرغ مکعبی قرص/قرص/نمک پرس

  دستگاه پرس تبلت ZP25F مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سال ها بازرسی خودکار محصول توسعه یافته توسط شرکت ما ساخته شده است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. ساختار کلی ...
 • پرس قرص چرخشی Zp33f/Zp35f/Zp37f، نوع ماشین پرس تبلت ماشین آلات دارویی

  پرس قرص چرخشی Zp33f/Zp35f/Zp37f، نوع ماشین پرس تبلت ماشین آلات دارویی

  پرس قرص روتاری، نوع ماشین پرس تبلت ماشین آلات دارویی در مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سال ها بازرسی خودکار محصول توسعه یافته توسط شرکت ما ساخته شده است.می تواند انواع ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (شامل چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، لوازم الکترونیکی و...
 • قرص پرس هیدرولیک / دستگاه پرس قرص

  قرص پرس هیدرولیک / دستگاه پرس قرص

  دستگاه پرس تبلت ZP31F در مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی...
 • دستگاه پرس قرص ماشین آلات دارویی

  دستگاه پرس قرص ماشین آلات دارویی

  مدل: دستگاه پرس تبلت ماشین آلات دارویی ZP27F در مقایسه با سایر رقبا نمونه: استفاده از این تجهیزات یک محصول با تکنولوژی بالا الکترومکانیکی است که بر اساس سال ها بازرسی خودکار محصول توسعه یافته توسط شرکت ما ساخته شده است.می تواند انواع ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر محصولات تولیدی است.
 • دستگاه پرس قرص روتاری / دستگاه پرس قرص، دستگاه پرس پانچ چرخشی

  دستگاه پرس قرص روتاری / دستگاه پرس قرص، دستگاه پرس پانچ چرخشی

  مدل: دستگاه پرس تبلت ZP23F نمونه: استفاده این تجهیزات یک محصول با تکنولوژی بالا الکترومکانیکی است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. ساختار کلی تجهیزات فشرده است ...
 • دستگاه ساخت قرص اتوماتیک، دستگاه ساخت قرص

  دستگاه ساخت قرص اتوماتیک، دستگاه ساخت قرص

  مدل: دستگاه پرس تبلت ZP23F نمونه: استفاده این تجهیزات یک محصول با تکنولوژی بالا الکترومکانیکی است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. ساختار کلی تجهیزات فشرده است ...
 • دستگاه پرس آب نبات نوع چرخشی اتوماتیک، دستگاه پرس آب نبات

  دستگاه پرس آب نبات نوع چرخشی اتوماتیک، دستگاه پرس آب نبات

  مدل: دستگاه پرس تبلت ZP23F نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سال ها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. ساختار کلی تجهیزات فشرده است ...
 • دستگاه پرس تبلت روتاری Zp-23f با سیستم فشار هیدرولیک

  دستگاه پرس تبلت روتاری Zp-23f با سیستم فشار هیدرولیک

  دستگاه پرس تبلت ZP23F مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. بیش از حد ...
 • دستگاه پرس تبلت کوچک Zp23f، دستگاه پرس تبلت مینی

  دستگاه پرس تبلت کوچک Zp23f، دستگاه پرس تبلت مینی

  دستگاه پرس تبلت ZP25F مقایسه با سایر رقبا نمونه استفاده این تجهیزات یک محصول الکترومکانیکی با تکنولوژی بالا است که بر اساس سالها بازرسی خودکار محصول توسط شرکت ما توسعه یافته است.این می تواند انواع مختلف ویفرهای معمولی و سایر قرص های خاص (از جمله چاپ دو طرفه) را سرکوب کند: این تجهیزات دارویی، شیمیایی، بهترین انتخاب برای مواد غذایی، پلاستیک، الکترونیک و سایر شرکت های تولیدی است.ویژگی ها 1. ...
12بعدی >>> صفحه 1/2